Menüü

Programm

Viimaste aastate jooksul on Eesti õpilaste argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskuse tase üha kahanenud. Kui 2018. aastal suutis PISA testi tulemuste põhjal fakti arvamusest eristada iga seitsmes Eesti koolinoor, siis 2022. aastal jõudis sama tasemeni vaid iga kümnes õppur. Samuti on viimase nelja aasta eesti keele riigieksami tulemused püsivalt langenud, kusjuures hindajate tagasiside põhjal tuleb suuri puudusi ette just tekstide sisus ja argumenteerituses.

2018

2022

Samal ajal seab tänapäeva muutuv ühiskond inimesele üha rohkem väljakutseid. Sotsiaalmeedia ja interneti tõttu levib info kiiremini ning suuremal hulgal kui kunagi varem, mis nõuab igaühelt oskust teavet analüüsida ning kriitiliselt hinnata – iga kolmas eurooplane puutub tihti või väga tihti kokku valeinfoga. Ometi on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud noorte arv, kes väldivad uudiste tarbimist. Pandeemiajärgse ja sõjaaegse ühiskonna elanikena oleme näinud, kuivõrd erinevates inforuumides inimesed elada võivad, mida seetõttu tõeseks peavad ning milliseid otsuseid langetavad.

Programm “Arutlev kool” otsib neile probleemidele lahendust, pakkudes kooliõpilastele üle Eesti süvendatud argumenteerimisharidust.

Argumenteerimine annab inimesele oskuse:

Argument on enesekaitsevahend, mis aitab meil tabada ebakõlasid ning langetada ratsionaalseid valikuid, olgu olukorraks parasjagu koosolek töölaua taga, uudiste lugemine või valimissedeli täitmine. Mida rohkem inimesi argumenti rakendada oskab, seda turvalisemas ühiskonnas me elame.