Menüü

Kellele?

Programm “Arutlev kool” on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille eesmärk on luua sisukat diskussiooni väärtustav koolikeskkond. Arutlevas koolis õppinud noor omandab juba haridustee jooksul oskused, mille abil enda mõtteid veenvalt esitada, ning mõistab, et tema hääl on oluline.

Programm koosneb neljast põhilisest tegevusest.

Argumenteerimine ainetunnis

Programmi „Arutlev kool“ tuum seisneb argumendikeskses õpetamismeetodis, mille kaudu arenevad samal ajal nii noore ainealased teadmised kui ka tema argumenteerimisoskus. Programmi raames viiakse koolis läbi kolm koolitust ja neile lisanduvad jätkutegevused, mis tutvustavad kollektiivile argumenteerimist ning viise, kuidas argumenti ainetundides meetodina kasutada. Argumenteerimismeetodit kasutavad süvendatult projekti kaasatud klassi õpetajad.

Argumenteerimise baasõpe

Õpilaste argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskuse arendamiseks toimub programmi osana igas koolis argumenteerimise baasõpe õpilastele. Baasõppe täpse vormi (nt lisakursus, valikainenädal, projektipäev jms) saab kool panna paika ise, kuid tegevus peab olema piisavalt mahukas, et õpilased saaksid omandada argumenteerimise põhitõed. Baasõpet viib Eesti Väitlusseltsi toel läbi alustav väitlusõpetaja kooli seest.

Väitlustegevus

Tõhusaim viis, kuidas argumenteerimisoskust edendada, on pidev väitlustegevus. Programmis osalev kool peaks tagama huvitatud õpilastele võimaluse tegeleda väitlemisega huviringi vormis. Väitlustegevust viib läbi alustav väitlusõpetaja, keda toetab Eesti Väitlusseltsi mentor ehk varasema väitlus- ja juhendamiskogemusega isik. Mentor aitab õpetajal välja töötada väitlustegevuse sisu ning külastab kokku lepitud tihedusega kooli, et toetada õpetajat huviringi läbi viimisel.

Arutleva hariduse praktikad koolielus

Argumenteerimisoskuse lõplik mõju ei peaks väljenduma üksnes ainetunnis või huviringis, vaid noore elus laiemalt. Selle eesmärgi saavutamise nimel on koolil programmi raames ootus kujundada koolikeskkonda, kus noor harjub oma arvamust avaldama ja põhjendama, juurutades koolis arutleva hariduse praktikaid (nt õpilasesinduse juhatuse valimine, kaasav eelarve, debatid koolielu probleemide lahendamiseks jms). Praktikaid aitab koolil välja töötada programmijuht ning nende elluviimise tagab koolipoolne koordinaator.

Programmi „Arutlev kool“ raames saab kool:

Programmi kandideerivalt koolilt ootame:

Programm algab 2024. aasta aprillis esimese koolitusega kollektiivile. Kevadel toimuvad programmi ettevalmistavad tegevused, sealhulgas argumenteerimise baasõppe kujundamine, arutlevate praktikate väljatöötamine ning alustavate väitlusõpetajate koolitamine. Programmi tegevuste rakendamine koolielus algab 2024/25 õppeaastal.

Programmi kulud katavad enamuses Heateo Haridusfond, President Kaljulaidi Fond ja Eesti Väitlusselts. Kooli omaosalus programmi esimesel aastal on 1000 eurot.

Programmi saab kandideerida siin! Programmi tutvustavale vebinarile saab registreeruda siin.