Menüü

„Arutlev kool“ –
argumenteerimisõpe
igasse koolitundi!

Programm “Arutlev kool” on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille eesmärk on luua sisukat diskussiooni väärtustav koolikeskkond. Arutlevas koolis õppinud noor omandab juba haridustee jooksul oskused, mille abil enda mõtteid veenvalt esitada, ning mõistab, et tema hääl on oluline.

Miks?

Viimaste aastate jooksul on Eesti õpilaste argumenteerimis- ja kriitilise mõtlemise oskuse tase üha kahanenud. Kui 2017. aastal suutis PISA testi tulemuste põhjal fakti arvamusest eristada iga seitsmes Eesti koolinoor, siis 2022. aastal jõudis sama tasemeni vaid iga kümnes õppur. Samuti on viimase nelja aasta eesti keele riigieksami tulemused püsivalt langenud, kusjuures hindajate tagasiside põhjal tuleb suuri puudusi ette just tekstide sisus ja argumenteerituses. Olukorras, kus iga kolmas eurooplane puutub tihti või väga tihti kokku valeinfoga ning hüppeliselt on tõusnud noorte arv, kes väldivad uudiste tarbimist, on need näitajad eriti muret tekitavad.

Kellele?

Programm “Arutlev kool” on kogu kooli kaasav tegevuste sari, mille eesmärk on luua sisukat diskussiooni väärtustav koolikeskkond. Arutlevas koolis õppinud noor omandab juba haridustee jooksul oskused, mille abil enda mõtteid veenvalt esitada, ning mõistab, et tema hääl on oluline.

Uudised

Programmi “Arutlev kool” tutvustav vebinar

Programmi “Arutlev kool” tutvustav vebinar

16.02.2024

Kutsume huvilisi osalema 20. veebruaril kell 16.00 toimuval vebinaril, et saada lisainfot programmi “Arutlev kool” kohta!  Programm “Arutlev kool” on algatus, mis viib argumenteerimisoskuse iga õpilaseni. Programmi eesmärk on toetada õpilase kriitilise mõtlemise arengut ning luua sisukat arutelu väärtustav koolikeskkond, kus iga õpilane tunneb, et tema arvamus on oluline, ning suudab enda seisukohti selgelt väljendada.  […]

Loe edasi...